TF 2006-Rezerwa elastyczna

"Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów", realizowanych w ramach programu Transition Facility 2006 - Rezerwa elastyczna.

 

Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Ministerstwo Sprawiedliwości było beneficjentem projektu Transition Facility 2006/018-180.01.08.04 „Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych”. Celem ogólnym projektu była poprawa współpracy sądowej w ramach UE poprzez wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów.
Od stycznia do czerwca 2009 roku w ramach przedmiotowego projektu przeprowadzono 25 szkoleń dla kierowników sekretariatów z sądów apelacyjnych, rejonowych i okręgowych poświęconych analizie europejskich instrumentów prawnych dot. współpracy sądowej: w sprawach cywilnych i handlowych (moduł I) oraz w sprawach karnych (moduł II). W sumie w obu modułach przeszkolono 675 osób.
Wykonawcą projektu była RCS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
Wartość umowy z wykonawcą wyniosła: 96 720,62 euro.

 

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych

-Wybrane akty prawne I
-Wybrane akty prawne II
-ETS Lugano - Bruksela
-Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń I - formularz a
-Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń I - formularz b
-Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - formularz c
-Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń I - formularz d
-Komunikat prasowy nr 15.07
-Komunikat prasowy nr 52.06
-Wersja skonsolidowana 805/2004

 

Współpraca sadowa w sprawach karnych

-Ustawa KPK
-Wyciąg z KPK
-Zasady wzajemnego uznawania kar pienieżnych
-Zaświadczenie

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Dębicy
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2009-12-30 09:31
Opublikowany przez: Łukasz Łękawski
Aktualizowany dnia: 2020-03-30 13:33
Aktualizowany przez: Ireneusz Dynia
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 31 313