Informacje Statystyczne

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Dębicy:

Załącznik Rozmiar
S01R Sprawozdanie w sprawach cywilnych za polrocze 2012.pdf 1.25 MB
S40R Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2012.pdf 779.51 KB
S06R Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za polrocze 2102.pdf 1.72 MB
S05R Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za polrocze 2012.pdf 903.88 KB
S07R Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za polrocze 2012.pdf 347.5 KB
S10R Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za polrocze 2012.pdf 508.91 KB
S16R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za polrocze 2012.pdf 900.13 KB
S18R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich za polrocze 2012.pdf 322.71 KB
S20K Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za polrocze 2012.pdf 312.19 KB
S40R Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za polrocze 2012.pdf 752.72 KB
S20K Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za rok 2012.pdf 364.25 KB
S07R Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za rok 2012.pdf 350.18 KB
S01R Sprawozdanie w sprawach cywilnych za rok 2012.pdf 1.25 MB
S05R Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2012.pdf 911.58 KB
S06R Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2012.pdf 1.74 MB
S16R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za rok 2012.pdf 1005.77 KB
S18R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich za rok 2012.pdf 371.34 KB
S10R Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2012.pdf 513.5 KB
S23K Sprawozdanie z czynności komornika za rok 2012.pdf 446.58 KB
S40R Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za polrocze 2013.pdf 797.18 KB
S05R Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za polrocze 2013.pdf 940.28 KB
S01R Sprawozdanie w sprawach cywilnych za polrocze 2013.pdf 1.66 MB
S10R Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za polrocze 2013.pdf 514.56 KB
S06R Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za polrocze 2103.pdf 1.85 MB
S07R Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za polrocze 2013.pdf 350.04 KB
S16R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za polrocze 2013.pdf 980.99 KB
S23K Sprawozdanie z czynności komornika za polrocze 2013.pdf 443.35 KB
S18R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich za polrocze 2013.pdf 329.01 KB
S20K Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za polrocze 2013.pdf 363.74 KB
S40R Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2013.pdf 797.36 KB
S01R Sprawozdanie w sprawach cywilnych za rok 2013.pdf 1.71 MB
S07R Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za rok 2013.pdf 350.56 KB
S10R Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2013.pdf 517.88 KB
S20K Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za rok 2013.pdf 366.06 KB
S06R Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2013.pdf 1.85 MB
S23K Sprawozdanie z czynności komornika za rok 2013.pdf 444.17 KB
S16R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za rok 2013.pdf 978.05 KB
S18R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich za rok 2013.pdf 329.66 KB
S05R Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2013.pdf 941.86 KB
S40R Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za polrocze 2014.pdf 657.92 KB
S20K Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za polrocze 2014.pdf 321.56 KB
S23K Sprawozdanie z czynności komornika za polrocze 2014.pdf 444.26 KB
S18R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich za polrocze 2014.pdf 452.82 KB
S16R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za polrocze 2014.pdf 983.84 KB
S10R Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za polrocze 2014.pdf 520.74 KB
S07R Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za polrocze 2014.pdf 350.54 KB
S06R Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za polrocze 2104.pdf 1.79 MB
S05R Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za polrocze 2014.pdf 940.39 KB
S01R Sprawozdanie w sprawach cywilnych za polrocze 2014.pdf 1.66 MB
S40R Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2014.pdf 658.17 KB
S23K Sprawozdanie z czynności komornika za rok 2014.pdf 445.08 KB
S20K Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za rok 2014.pdf 321.68 KB
S18R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich za rok 2014.pdf 453.4 KB
S16R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za rok 2014.pdf 1.02 MB
S07R Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za rok 2014.pdf 351.17 KB
S10R Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2014.pdf 521.11 KB
S06R Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2014.pdf 1.8 MB
S05R Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2014.pdf 942.03 KB
S01R Sprawozdanie w sprawach cywilnych za rok 2014.pdf 1.66 MB
S40R Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za polrocze 2015.pdf 576.92 KB
S23K Sprawozdanie z czynności komornika za polrocze 2015.pdf 437.83 KB
S20K Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za polrocze 2015.pdf 324.09 KB
S18R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich za polrocze 2015.pdf 358.41 KB
S10R Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za polrocze 2015.pdf 561.1 KB
S16R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za polrocze 2015.pdf 950.63 KB
S07R Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za polrocze 2015.pdf 409.25 KB
S06R Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za polrocze 2105.pdf 1.94 MB
S05R Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za polrocze 2015.pdf 959.59 KB
S01R Sprawozdanie w sprawach cywilnych za polrocze 2015.pdf 1.58 MB
S40R Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2015.pdf 580.42 KB
S23K Sprawozdanie z czynności komornika za rok 2015.pdf 438.15 KB
S20K Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za rok 2015.pdf 323.96 KB
S18R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich za rok 2015.pdf 358.58 KB
S16R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za rok 2015.pdf 1010.53 KB
S10R Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2015.pdf 561.56 KB
S07R Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za rok 2015.pdf 409.81 KB
S06R Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2015.pdf 1.94 MB
S01R Sprawozdanie w sprawach cywilnych za rok 2015.pdf 1.64 MB
S05R Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2015.pdf 965.48 KB
S40R Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za polrocze 2016.pdf 718.76 KB
S23K Sprawozdanie z czynności komornika za polrocze 2016.pdf 550.34 KB
S20K Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za polrocze 2016.pdf 357.11 KB
S16R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za polrocze 2016.pdf 1.41 MB
S07R Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za polrocze 2016.pdf 499.04 KB
S10R Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za polrocze 2016.pdf 662.37 KB
S06R Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za polrocze 2016.pdf 2.12 MB
S05R Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za polrocze 2016.pdf 1.02 MB
S01R Sprawozdanie w sprawach cywilnych za polrocze 2016.pdf 1.9 MB
S40R Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2016.pdf 722.82 KB
S23K Sprawozdanie z czynności komornika za rok 2016.pdf 636.12 KB
S20K Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za rok 2016.pdf 441.86 KB
S16R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za rok 2016.pdf 1.41 MB
S10R Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2016.pdf 663.1 KB
S07R Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za rok 2016.pdf 500.22 KB
S06R Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2016.pdf 2.12 MB
S05R Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2016.pdf 1.02 MB
S01R Sprawozdanie w sprawach cywilnych za rok 2016.pdf 1.9 MB
S40R Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za półrocze 2017.pdf 724.53 KB
S23K Sprawozdanie z czynności komornika za półrocze 2017.pdf 640.72 KB
S20K Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za półrocze 2017.pdf 455.54 KB
S10R Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za półrocze 2017.pdf 669.52 KB
S16R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za półrocze 2017.pdf 1.48 MB
S07R Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za półrocze 2017.pdf 500.89 KB
S06R Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za półrocze 2017.pdf 2.28 MB
S05R Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za półrocze 2017.pdf 1.17 MB
S01R Sprawozdanie w sprawach cywilnych za półrocze 2017.pdf 2.17 MB
S40R Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2017.pdf 722.92 KB
S20K Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za rok 2017.pdf 456.83 KB
S16R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za rok 2017.pdf 1.44 MB
S10R Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2017.pdf 669.19 KB
S07R Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za rok 2017.pdf 498.8 KB
S06R Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2017.pdf 2.27 MB
S05R Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2017.pdf 1.17 MB
S01R Sprawozdanie w sprawach cywilnych za rok 2017.pdf 2.19 MB
MS-Kom23 SPRAWOZDANIE z czynnosci komornika - za I polrocze 2018.pdf 552.53 KB
MS-S40r SPRAWOZDANIE z dzialalnosci kuratorskiej sluzby sadowej - za I polrocze 2018.pdf 728.76 KB
MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczacych ksiag wieczystych - za I polrocze 2018.pdf 381.02 KB
MS-S16-18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich - za I polrocze 2018.pdf 1.54 MB
MS-S10r SPRAWOZDANIE z sadowego wykonywania orzeczen wedlug wlasciwosci rzeczowej - za I polrocze 2018.pdf 669.92 KB
MS-S7 SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia - za I polrocze 2018.pdf 499.92 KB
MS-S6r SPRAWOZDANIE w sprawie osob osadzonych w pierwszej instancji wedlug wlasciwosci rzeczowej - za I polrocze 2018.pdf 2.28 MB
MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych - za I polrocze 2018.pdf 1.2 MB
MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych - za I polrocze 2018.pdf 2.22 MB
MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych - za 3 kwartaly 2018.pdf 1.71 MB
MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych - za 3 kwartaly 2018 - etatyzacja.pdf 226.23 KB
MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych - za 3 kwartaly 2018.pdf 902.42 KB
MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych - za 3 kwartaly 2018 - etatyzacja.pdf 312.3 KB
MS-S16-18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich - za 3 kwartaly 2018.pdf 1.25 MB
MS-S16-18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich - za 3 kwartaly 2018 - etatyzacja.pdf 225.35 KB
MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczacych ksiag wieczystych - za 3 kwartaly 2018.pdf 447.59 KB
MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczacych ksiag wieczystych - za 3 kwartaly 2018 - etatyzacja.pdf 230.87 KB
MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2018.pdf 1.49 MB
MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2018.pdf 819.16 KB
MS-S6r SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2018.pdf 952.33 KB
MS-S7 SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za rok 2018.pdf 328.89 KB
MS-S10r SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2018.pdf 618.98 KB
MS-S16_18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich za rok 2018.pdf 976 KB
MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za rok 2018.pdf 422.45 KB
MS-Kom23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika za rok 2018.pdf 495.02 KB
MS-S40r SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2018.pdf 568.96 KB
MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za 1 półrocze 2019r. 1.49 MB
MS-S5r SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za 1 półrocze 2019r. 834.39 KB
MS-S6r SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za 1 półrocze 2019r. 1.06 MB
MS-S7 SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za 1 półrocze 2019r. 326.24 KB
MS-S10r SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za 1 półrocze 2019r. 441.09 KB
MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich za 1 półrocze 2019r. 892.91 KB
MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za 1 półrocze 2019r. 422.12 KB
MS-S40r SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za 1 półrocze 2019r. 564.59 KB
MS-Kom23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika za 1 półrocze 2019r. 502.83 KB
MS-S40r SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2019.pdf 503.59 KB
MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2019.pdf 1.6 MB
MS-S5r SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2019.pdf 1 MB
MS-S6r SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2019.pdf 2.28 MB
MS-S7 SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za rok 2019.pdf 379.08 KB
MS-S10r SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2019.pdf 529.71 KB
MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za rok 2019.pdf 258.25 KB
MS-S16-18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich za rok 2019.pdf 1.24 MB
MS-Kom23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika za rok 2019.pdf 417.53 KB
MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za 1 półrocze 2020r. (pdf) 2.3 MB
MS-S5r SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za 1 półrocze 2020r. (pdf) 1.24 MB
MS-S6r SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za 1 półrocze 2020r. (pdf) 2.23 MB
MS-S7 SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za 1 półrocze 2020r. (pdf) 554.25 KB
MS-S10r SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za 1 półrocze 2020r. (pdf) 677.01 KB
MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich za 1 półrocze 2020r. (pdf) 1.55 MB
MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za 1 półrocze 2020r. (pdf) 376.96 KB
MS-Kom23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika za 1 półrocze 2020r. (pdf) 563.05 KB
MS-S40r SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za 1 półrocze 2020r. (pdf) 720.72 KB
MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za 2020r. (pdf) 2.33 MB
MS-S5r SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2020r. (pdf) 1.24 MB
MS-S6r SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za 2020r. (pdf) 2.25 MB
MS-S7 SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za 2020r. (pdf) 560.51 KB
MS-S10r SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za 2020r. (pdf) 678.54 KB
MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich za 2020r. (pdf) 1.57 MB
MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za 2020r. (pdf) 463.18 KB
MS-S40r SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za 2020r. (pdf) 699.88 KB
MS-S62r SPRAWOZDANIE w sprawach reprywatyzacyjnych za 2020r. (pdf) 549.32 KB
MS-Kom23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika za 2020r. (pdf) 644.71 KB
MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za 2021r. (pdf) 2.26 MB
MS-S5r SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2021r. (pdf) 1.31 MB
MS-S6r SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za 2021r. (pdf) 2.38 MB
MS-S7 SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za 2021r. (pdf) 559.19 KB
MS-S10r SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za 2021r. (pdf) 666.11 KB
MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich za 2021r. (pdf) 1.6 MB
MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za 2021r. (pdf) 470.51 KB
MS-Kom23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika za 2021r. (pdf) 657.06 KB
MS-S40r SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za 2021r. (pdf) 698.82 KB
MS-S62r SPRAWOZDANIE w sprawach reprywatyzacyjnych za 2021r. (pdf) 550.51 KB
MS-S16/18r SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich za 1 półrocze 2022r. (pdf) 1.36 MB
MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych etatyzacja za 1 półrocze 2022r. (pdf) 133.53 KB
MS-S5r SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych etatyzacja za 1 półrocze 2022r. (pdf) 172.6 KB
MS-S16/18r SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich etatyzacja za 1 półrocze 2022r. (pdf) 133.29 KB
MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych etatyzacja za 1 półrocze 2022r. (pdf) 133.95 KB
MS-Kom23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika za 1 półrocze 2022r. (pdf) 436.93 KB
MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za 1 półrocze 2022r. (pdf) 1.66 MB
MS-S5r SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za 1 półrocze 2022r. (pdf) 1.07 MB
MS-S6r SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za 1 półrocze 2022r. (pdf) 2.23 MB
MS-S7r SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za 1 półrocze 2022r. (pdf) 453.54 KB
MS-S10r SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń za 1 półrocze 2022r. (pdf) 526.83 KB
MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za 1 półrocze 2022r. (pdf) 270.65 KB
MS-S40r SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za 1 półrocze 2022r. (pdf) 482.51 KB
MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych etatyzacja za rok 2022 (pdf) 133.37 KB
MS-S6r SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2022 (pdf) 2.23 MB
MS-S5r SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2022 (pdf) 1.07 MB
MS-Kom23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika za rok 2022 (pdf) 437.29 KB
MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2022 (pdf) 1.67 MB
MS-S5r SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych etatyzacja za rok 2022 (pdf) 172.48 KB
MS-S7r SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za rok 2022 (pdf) 453.96 KB
MS-S10r SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń za rok 2022 (pdf) 527.56 KB
MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich etatyzacja za rok 2022 (pdf) 133.14 KB
MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich za rok 2022 (pdf) 1.38 MB
MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za rok 2022 (pdf) 270.72 KB
MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych etatyzacja za rok 2022 (pdf) 133.93 KB
MS-S40r SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2022 (pdf) 482.72 KB
MS-S62r SPRAWOZDANIE w sprawach reprywatyzacyjnych za rok 2022 (pdf) 244.35 KB
MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za 1 półrocze 2023 (pdf) 1.68 MB
MS-S5r SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych etatyzacja za 1 półrocze 2023 (pdf) 172.64 KB
MS-S11/12r SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy etatyzacja za 1 półrocze 2023 (pdf) 145.2 KB
MS-S11/12r SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy za 1 półrocze 2023 (pdf) 1.53 MB
MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich etatyzacja za 1 półrocze 2023 (pdf) 133.24 KB
MS-Kom23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika za 1 półrocze 2023 (pdf) 446.7 KB
MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych etatyzacja za 1 półrocze 2023 (pdf) 133.43 KB
MS-S5r SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za 1 półrocze 2023 (pdf) 1.09 MB
MS-S6r SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za 1 półrocze 2023 (pdf) 2.26 MB
MS-S7r SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za 1 półrocze 2023 (pdf) 453.14 KB
MS-S10r SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń za 1 półrocze 2023 (pdf) 527.61 KB
MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich za 1 półrocze 2023 (pdf) 1.38 MB
MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych etatyzacja za 1 półrocze 2023 (pdf) 134.03 KB
MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za 1 półrocze 2023 (pdf) 323.41 KB
MS-S40r SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za 1 półrocze 2023 (pdf) 494.95 KB
S01R - Sprawozdanie w sprawach cywilnych za rok 2023 (pdf) 1.69 MB
S05R - Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2023 (0pdf 1.1 MB
S06R - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2023 (pdf) 2.46 MB
S07R - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za rok 2023 (pdf) 500.77 KB
S10R - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2023 (pdf) 526.03 KB
S11R - Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za rok 2023 (pdf) 1.53 MB
S16R - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za rok 2023 (pdf) 1.46 MB
S20K - Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za rok 2023 (pdf) 322.48 KB
S23K - Sprawozdanie z czynności komornika za rok 2023 (pdf) 469.57 KB
S40R - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2023 (pdf) 495.6 KB
S62R - Sprawozdanie w sprawach reprywatyzacyjnych za rok 2023 (pdf) 244.48 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Dębicy
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2016-02-09 17:04
Opublikowany przez: Łukasz Łękawski
Aktualizowany dnia: 2024-03-14 13:32
Aktualizowany przez: Łukasz Łękawski
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 3 583