Biegli sądowi

Miejsce i godziny udostępniania listy biegłych sądowych

Sekretariaty sądowe:
Godziny pracy:
Poniedziałek: 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek: 7:15 – 15:15

 

Lista Biegłych Sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie (link)

Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie (link)

 

 

 

 

Wykaz dokumentów wymaganych do ubiegania się o ustanowienie biegłym sądowym

  1. Podanie do Prezesa Sądu Okręgowego o ustanowienie biegłym sądowym z zaznaczeniem z jakiego zakresu (dziedziny),
  2. Życiorys,
  3. Opinia z zakładu pracy,
  4. Opinia organizacji zawodowej, do której należy kandydat na biegłego, w przypadku gdy wykonuje on wolny zawód,
  5. Oświadczenie (własne) o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji biegłego sądowego,
  6. Wszelkiego rodzaju dyplomy, zaświadczenia i dokumenty potwierdzające posiadanie przez kandydata na biegłego sądowego teoretycznych i praktycznych wiadomości specjalnych w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności dla której ma być ustanowiony,
  7. Informacja z KRK o niekaralności,
  8. Kwestionariusz osobowy.

 

Uwaga:
Wszelkie kserokopie dokumentów muszą posiadać potwierdzenie ich zgodności z oryginałami, a dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Dębicy
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2009-07-28 11:06
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2020-03-30 12:17
Aktualizowany przez: Łukasz Łękawski
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 11 791